1. HABERLER

  2. EDİTÖRDEN

  3. Ufkumuz'a Dair..
Ufkumuz'a Dair..

Ufkumuz'a Dair..

Ufkumuz.com ..esen rüzgara göre değil, her zaman haktan yana sabitelerimizi koruyarak özgür ve özgün bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmeye çalışmıştır..

A+A-

     Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

     Bizler Ufkumuz.com olarak yayına başladığımız ilk günden itibaren elimizden geldiğince bu ülkede ezilen, horlanan, hakları elinden alınmış mazlum ve mustazafların sesi olmaya çalıştık. Esen rüzgara göre değil, her zaman haktan yana sabitelerimizi koruyarak özgür ve özgün bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmeye çalıştık. Doğru bildiğimiz konularda kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı ayakta tutmak adına birçok haksız ve mesnetsiz iftira ve eleştirilere göğüs germeye çalıştık. Bu yolda  en büyük desteğimiz şüphesiz desteklerini bizden esirgemeyen değerli okuyucularımız oldu.

     Ortadoğu’nun etnik ve mezhepsel temelde ayrıştığı ve her gün yüzlerce Müslüman’ın bu anlamsız savaşlara kurban verildiği bir dönemde biz ilk günden itibaren bu kavganın Müslüman halkların bir kavgası olmadığını, bölgesel ve küresel güçlerin çıkar eksenli savaşı olduğunu işlemeye ve bu savaşlarda hiç bir tarafta olmayacağımızı değişik vesilelerle dile getirdik. Çünkü Afganistan ve Irak deneyimleri bize net olarak gösterdi ki Emperyalist devletler Ortadoğu’daki hâkimiyetlerini sürdürmek için halklar arasında suni gündemler oluşturarak birbirine düşürüyor sonra da bir kurtarıcı edası ile müdahale ederek hâkimiyetlerini pekiştiriyorlar. Bu savaşların asıl amacının, İsrail’in Ortadoğu’daki manevra alanını genişletmek ve ömrünü uzatmak olduğu gerçeğini hiçbir zaman ıskalamadık. 

     Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan’daki savaşların mezhep savaşları olmadığı, halkların birbirleri ile mezhep gibi bir dertlerinin ve problemlerinin olmadığı bütün çıplaklığı ile ortada iken bazı birey ve çevrelerin Ortadoğu’daki çatışmalara mezhepsel temelde bir rol biçmeye çalışması, emperyalist güçlerin propaganda ve ajitasyonlarına alet olmaları, İslam ümmetine büyük zararlar vermektedir. İran’ın ve Hizbullah’ın savaşı ile El Kaide ve IŞİD’in savaşları mezhepsel olmayıp tamamı ile güç ve iktidar savaşıdır ve tamamı ile siyasidir. Bunun İslam ile ve mezheplerle bir ilişkisi yoktur. Bu savaşa dini bir kılıf bulmak ve milyonlarca Müslüman’ı bu siyasi ve politik savaşlara alet etmek İslam Ümmetine yapılacak en büyük ihanettir.

     Uluslar arası güç odakları şiddet yanlısı tekfirci-harici  hareketleri destekleyerek hem Ortadoğu’daki  ılımlı İslami grupların bu hareketlerin eli ile tasfiye etme olanaklarını hazırlarken hem de dünyadaki İslam imajına büyük bir darbe indirmek istemektedir. Bazı grupların yersiz ve gereksiz bir şekilde hiç bir hakka ve hukuka riayet etmeyen, bütün değerleri çiğneyen davranışları ve şiddet eylemleri artık bizzat İslam’ın kendisini tehdit edecek dereceye ulaşmıştır. Ağızlarından Kur’an ve Sünneti düşürmeyenler açıkça Kur’an-ın ve Resulullah’ın koyduğu emirleri ihlal etmektedirler. Barış, rahmet ve şefkat dini olan İslam; vahşet, terör ve anarşi dini olarak milyarların zihnine işlenmektedir.  Biz her ne sebepten olursa olsun Müslümanların kesinlikle terör ve şiddetten uzak durmaları gerektiğini, barış ve rahmet dini olan İslam’ın adına yaraşır bir tavır içinde olmaları gerektiğini, haksızlıklara tepki göstermek Müslüman’ın doğal bir hakkı olmakla beraber, hiç bir gerekçe masum insanları öldürmeyi, sivil bireyleri sakat bırakmayı meşrulaştıramayacağını dile getiren  bir tavır içinde olduk.

     Ufkumuz.com, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Kürt sorunun İslami bir temelde ve hakkaniyet ölçüleri ile ele alınması gerektiğini, birilerinin kafasının gerisindeki kirletilmiş devletçi refleksli İslamcılık anlayışı ile Kürt halkının meşru hak ve taleplerinin üstünün örtülemeyeceğini dile getirmiş bu yönde de büyük bir mesafe kaydetmiştir. Fakat bu tavır devletçi reflekslere sahip, derneklerini ve merkezlerini Siyasi partilerin seçim büroları ve ileri karakolları gibi kullanan makam mevki beklentisi içerisinde olan bazı birey ve çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu birey ve çevrelerce sık sık Ufkumuz camiasının Kürtçülüğe kaydığı, Kürtçülük propagandası yaptığı ve PKK/BDP ile aynı dili konuştuğu gibi garip, garip olduğu kadar zavallıca suçlamalara muhatap oldu.  Fakat yayın hayatımız boyunca bizler kınayıcının kınamasından çekinmeden doğruların ve hakkın takipçisi olduk, hakkı ayakta tutmak için yayın çizgimizden taviz vermedik.

     Ufkumuz.com, yayın hayatı boyunca doğru bir istikamet üzerinde haktan, hukuktan, adaletten ve kardeşlik hakkına riayet eden çizgisinden taviz vermeden bugünlere geldi.  Bütün imkansızlıklara ve tamamı ile gönüllü, fedakar ve cefakar bir kaç dava adamının omzunda  yükselerek yayınını kesintisiz devam ettirdi.  Ufkumuz Com olarak bu kardeşlerimize minnettarız.

     Ufkumuz.com, sıradan bir site değildir. Bir misyon ve vizyon sitesidir. Her bir fedakar mensubu sitenin dünden bugüne sahip olduğu ilkeleriyle ve omuzlarında taşıdığı misyon ve gayesi ile bir anlam kazandığının bilincindedir.

      Ufkumuz.com, kendini ifade etme biçimi, sahip olduğu düşünce zenginliği, olaylara ve şartlara göre belirlediği strateji ve davranışlarıyla kendine has duruşunu ortaya koymuştur. Hayat tasavvuru, insana bakış açısı, bugün ve gelecek anlayışı bu duruşun özetidir.

     Ufkumuz.com bundan sonra da:

     Hakkı ayakta tutan, batıla karşı duruşundan asla taviz vermeyecektir.

     Tevhid, adalet, özgürlük, dayanışma ve ahlak temelleri üzerinde hakkın gür sesi olacak, zalimlerin karşısında bir tavır ve tutum içinde olacaktır.

     “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.” (Nahl: 16/125). Ayetini kendine dûstur edinerek İslami uslup ve dilini terk etmeyecektir.

     Ufkumuz yayınlarında ırk, renk, cinsiyet, dil, inanç, siyasal görüş, ulusal köken, veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin her insanın eşit haklara sahip olduğunu,  savunan, her türlü ayrımcılığı reddeden, toplumlar arasında düşmanlığı körükleyen ırkçılığa ve şovenizme karşı açık tavır alan bir yayıncılık bilinci ve sorumluluğu ile hareket edecektir.

     Zulme uğrayan, kendini savunacak güce sahip olamadığı için duâ etmekten ve yardım istemekten başka çaresi olmayan insanların sesi olmaya çalışacaktır.

     Hiç bir yayınında şiddet ve şiddet dilini kullanmayacak, bu dilin kullanılmasına müsaade etmeyecektir. Legal ve Şefaf bir yayıncılık hizmeti vermeye çalışacaktır.

     Ufkumuz.com, bulunduğu yere, ait olduğu coğrafyaya, mensup olduğu ırka, kullandığı dile, taşıdığı renge bakmaksızın İslam'ı kabul eden bütün insanları 'İslam ümmetinin' bir ferdi olarak tanımlayarak ve aralarında kardeşlik hukukunu inşa etmeye çalışarak “ancak Müminler kardeştir" ayetinin gereğinin hayat bulması için sorumlu bir yayıncılık anlayışı ile hareket edecektir.

     Ufkumuz.com, İlahi yaratılış gereği bütün halkların eşit haklara sahip olduğuna, her halkın kendi kendini idare etme hakkı olduğuna, her bir Müslüman kavmin kendi egemenlik hakkını kullanmasının ümmet fikriyle çelişmediğine inanmaktadır. Dolayısı ile Kürt halkının kendi meşru ve fıtri haklarının elde edilmesi ve bu hakkın meşru sınırlar dahilinde kullanılması yönünde İslami ve İnsani sorumluluğunun bir gereği olarak destekleyen bir yayıncılık politikası izleyecektir

     Ufkumuz.com, Ortadoğu’da meydana gelen siyasi içerikli mezhep kavgalarından uzak durarak mezhepçilik, hizipçilik, grupçuluk vb. bir yayın anlayışını kesinlikle ret etmektedir. 'Müminler ancak kardeştirler' ayeti gereğince İslam alemindeki  gelişmeleri kardeşlik perspektifi ile değerlendirerek her türlü mezhepçiliği ve mezhep taassubunu reddeden, mezhebi tartışmalara karşı mesafeli duran sorumlu bir yayıncılık yapacaktır.

     Ufkumuz.com, devletin din üzerindeki tahakkümünü ret eden, dini  günlük siyasi ve politik gelişmelere alet eden zihniyete karşı  bir yayıncılık anlayışını benimseyecektir.

     Ufkumuz.com, Yayınlarında her ne sebeple olursa olsun gerek İslami yapılar ve gerekse Kürtler arasındaki kardeş kavgasına yol açacak veya bu kavgaya çanak tutacak bir dil, uslup ve yayıncılık anlayışına alet olmayacaktır.

     Yayınlarımızda Müslüman olmayan birey ve çevreler karşı tavır ve davranışlarımız “Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adil davrananları sever.” (Mümtehine: 60/ 8) ayeti gereği olacaktır.

     Ufkumuz.com, duruş olarak Evrensel İslami ve insani değerlere hizmet eden, mazlumdan yana zalime karşı olan bir yayıncılık anlayışı ile hareket edecektir.

     Ufkumuz.com, tabiatı ve insanlığın geleceğini sistemli olarak tahrip eden ulusal ve uluslararası kurum ve kişilere karşı cesur bir şekilde mücadele eden bir yayıncılık yapacaktır.

     Ufkumuz.com, emekçilerin İslam hukukundan ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarının elde edilmesi için yürütülen sivil girişimleri destekleyecek, emeğin sömürülmesine, çocuk işçiliğine, iş sağlığı ve güvenliğinin ihmali, menfaat gruplarının yağma ve talan politikalarına karşı emekten yana bir yayıncılık politikası izleyecektir.

     Yayıncılığımız süresince temel referanslarımız olan Kur'an ve Sünnete ters düşmemek için azami gayret ve çaba içerisinde olduk.  Bu süre zarfında insan olmamız hesabı ile bilmeden hatalarımız olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Bu yüzden siz değerli okuyucularımızın her zaman yapıcı eleştiri ve önerilerini 'emri bil maruf nehyi anil münker' olarak gördük ve önemsemekteyiz. Kendimizi yenilemek, mesajımızı yarınlara taşımak ve vahyin gölgesinde sürekli bir yenilenme ve dönüşüme katkıda bulunmak için mevcut durumda katkılarınızı arttırmanızı haktan, hukuktan, adaletten ve evrensel İslami ve insani değerleri yüceltme adına verdiğimiz mücadelede bize destek olmanızı istiyoruz

     Hepinizi Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a emanet ediyor ve dualarınızı bekliyoruz.


TAZİYE MESAJI

Hakkari Yüksekova'da Hacı İrfan Atsız sakallı olduğu gerekçesiyle tehditler almış daha sonrada evinin önünde silahlı kişilerce vahşice katledilmiştir.

İslami kimliklerinden ya da giyim ve kuşamlarından yola çıkarak insanları hedef olarak göstermek, canlarına kast etmek asla kabul edilemez bir durumdur.  Bu konuda yetkili kişi ve kurumların Kürdistan’da tedavüle sokulmak istenen karanlık ve kirli olayların ciddiyetini kavrayarak Bu olayların üzerine gitmelerini ve bu olaydaki faillerin en yakın zamanda bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz

Vefat eden Hacı İrfan Atsız'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


Ufkumuz.com 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum