1. YAZARLAR

  2. Zülfikar Furkan

  3. Rojava'da Yakılan Ateş Kime Hizmet Ediyor?
Zülfikar Furkan

Zülfikar Furkan

Yazarın Tüm Yazıları >

Rojava'da Yakılan Ateş Kime Hizmet Ediyor?

A+A-

Son günlerde Kürdistan coğrafyasında meydana gelen hızlı gelişmeler hassas olan dengeleri altüst edecek boyutlara varmak üzere. Kuzeyde (bakûr) sulh tesis edilirken, PKK hareketi çözüm süreci adına güneye (başûr) çekilirken, batıda (rojava) ortaya çıkan hareketlilik ve insanlık dışı uygulama ve zulümler önümüzdeki günlerde farklı gelişmelerin olacağının sinyallerini vermektedir. Eğer önüne geçilmez ve sorunlar sulh ile çözülmez ise herkes için felaket olacağı kaçınılmazdır. Tesis edilmeye çalışılan barış ve demokratik ortamı bozmaya ve sekteye uğratmaya çalışan tüm şer ve güç odaklarına karşı dikkatli olmalıyız. Aklıselimin yerini duygusal tepki, düşüncenin yerini kin ve öfke aldığı zaman olacakları durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Etrafımızda ateş çemberi oluşturan güç odakları yaktıkları bu ateşin dışında, bizlerin birbirleriyle olan kavgalarını ellerini ovuşturarak seyretmektedirler.

     İslamî değerler adına Baas rejimi ile cihad ettiklerini ilan eden hizip ve grupların birkaç haftadır Rojava'da Kürt halkına karşı giriştikleri mücadeleyi anlamak mümkün değildir. Asıl düşman olan diktatör Baas ve onun destekçileri olan küresel emperyalist güçler, bu gereksiz çatışmaları keyifle izliyorlardır. İslamî düşünceye sahip hareketler mücadele yöntemi olarak güç ve iktidar sahibi olan tağutlarla mücadele etmeleri kendilerine yaratıcıları tarafından emredilmişken, yıllarca Ortadoğu'da hertürlü zulme maruz kalmış, dilleri, dinleri, kültürleri yok edilmiş, diğer bütün hakları ellerinden alınan ötekileştirilen öksüz ve yetim bırakılan Kürt halkına karşı silahlarını yöneltmelerini anlayamıyoruz. İlkesel olarak benimsediğimiz “zulüm kimden gelirse gelsin karşısında olup, mazlum kim olursa olsun yanında olacağımızı” şiarımızı unutmamalıyız. Müslüman savaşta da barışta da adil olandır. Savaş mazlum ve mağdur olan gruplar arasında olmamalıdır. Eğer olacaksa da mazlumlar ve zalimler arasında cereyan etmelidir. Tüm dünya ezilenleri dilleri, dinleri, renkleri ve düşünceleri ne olursa olsun bir ve beraber olmalıdırlar. Tesis edilmeye çalışılan güç ve iktidar şekli belli bir düşünce, dil veya ırkın tahakkümünde olmamalıdır. İktidar ideoloji ve düşünceye karşı aynı mesafede durmalı, aynı çatı altında farklı sesler ve görüntüler bir arada yaşayabilmelidirler. Geçmişten günümüze miras olarak kalmış tahrif edilmiş din, ideoloji ve kültür tortullarından arınmamız, birbirimize duyduğumuz kin ve öfkenin yerine sevgi ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz gerekir.

     Rojava'da güç ve enerjilerini Kürt halkı üzerinde harcayan İslamî (?) grup ve hiziplerin bir an evvel bu uygulamalarından vazgeçip YPG hareketi ile uzlaşıp ortak düşmanları olan Baas rejimine yönelmeleri en mantıklı olandır. Kin ve nefret tohumları ekerek mazlum halkları birbirine düşman etmenin haklı hiçbir gerekçesi olamaz. Basın yayın yoluyla halkları birbirine karşı getirerek kışkırtıcı yayın yapmak ancak egemenleri memnun edecektir.. Bugün Rojava'da silahlı güçler arasında en önde olan El Nusra cephesinin Kürdistan bölgesinden çekilerek mevzilerini YPG’ye devretmeleri daha mantıklı görülmektedir. Daha fazla mazlumun kanının akmasını böylece engellemiş olurlar. Bölgenin asıl sahipleri olan Kürtler kendi aralarında uzlaşarak bu bölgenin egemenliğini sağlamalıdırlar. Kürt hareketi içerisinde de farklı inanç ve düşünce sahibi olanların birbirlerine tahammül ederek birliklerini tesis etmeleri elzem olandır. Kürdistan'ın dört bölgesinden bir araya gelecek farklı fraksiyondaki cemiyetlerin ortak konsensüs oluşturarak güçlerini yeniden yapılandırmaları zafere daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır. .

     Müslüman eğer savaşacakca Allahın emrettiği gibi ,"Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla' diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?" (Nisa 75) ayeti ışığında, mazlumların yanında zalime karşı savaşmalıdır. Kulaklarımızı yukarıda belirttiğimiz sese vererek mazlumların yanında safımızı belli etmeliyiz. Silahlarımızı mazluma yönelttiğimiz an gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna girmişiz demektir.

     Bu naçizane tespit ve önerilerimizden sonra 21 Mart 2013 Diyarbekir Newrozu'nda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın başta biz Kürtler olmak üzere tüm ezilen mazlum Ortadoğu halklarına seslenişine kulak verelim. Bildirideki mesajlar herkes tarafından dikkatli bir şekilde okunur ve analiz edilirse yaşadığımız sorunlara çözümü görebiliriz:

     “MAZLUMLARIN ÖZGÜRLÜK NEWROZU KUTLU OLSUN

     Selam olsun bu uyanış, canlanış ve diriliş günü olan Newrozu en geniş katılım ve ittifakla kutlayan Ortadoğu ve Orta Asya halklarına…

     Selam olsun yeni bir dönemin miladı ve gün ışığı olan Newrozu büyük bir coşkuyla ve demokratik bir hoşgörüyle kutlayan kardeş halklara…

     Selam olsun demokratik hakları özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük yolun yolcularına…

     Zağros ve Toros dağ eteklerinden, Fırat ve Dicle nehir vadilerine; kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına analık eden halkların en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun…

     Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç’in kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes’in dostudur. Halay ve Delilo, Horon ve Zeybek’le hısım-akrabadır.

     “Batılı emperyalist müdahaleler baskıcı ve inkarcı anlayışlar…”

     Bu büyük medeniyet bu kardeş topluluklar, siyasi baskılarla harici müdahalelerle grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır.

     Son iki yüz yıllık fetih savaşları batılı emperyalist müdahaleler baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara suni problemlere gark etmeye çalışmıştır.

     Ortadoğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor

     Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık miadını doldurmuştur. Ortadoğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına dönüyor. Birbirlerine karşı kışkırtıcı ve köreltici savaşlara ve çatışmalara dur diyor.

     Newroz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor.

     İçinde doğduğumuz çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmayı amaçlıyordu.

     Bugün görüyorum ki, bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır.

     “Kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskı ve ezilmeye karşı”

     Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır, olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur.

     Bugün artık yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Ortadoğu’ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz.

     Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş-göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar;

     “Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor”

     Bugün yeni bir dönem başlıyor.

     Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor.

     Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor; demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.

     “Mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı”

     Biz, onlarca yılımızı bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı.

     “Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun” noktasına geldik. Yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Türküne, Kürdüne, Lazına, Çerkezine bakmadan insandan, bu coğrafyanın bağrından akıyor.

     Silahlı unsurlar sınır ötesine

     Ben, bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.

     Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum.

     Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır.

     Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak, bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır.

     “Tüm halkların ve kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için”

     Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu Newroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, Türkmenleri, Asurları, Arapları ve diğer halk topluluklarını da yakılan ateşten kaynaklı özgürlük ve eşitlik ışıklarını, kendi öz eşitlik ve özgürlük ışıkları olarak görmeye ve yaşamaya çağırıyorum.

     Kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite

     Saygı değer Türkiye halkı;

     Bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.

     Gerçek anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır.

     Kapitalist Moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları; halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin, tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. Günümüzde artık tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum.

     “Kucaklaşma ve helalleşme zamanı”

     Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanıdır.

     Çanakkale’de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler; Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yapmışlar, 1920 meclisini birlikte açmışlardır.

     Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu gerçek; ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. TBMM’nin kuruluşundaki ruh, bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır.

     Kadınlara, işçi sınıfına, tüm ezilenlere ve sistemden dışlananlara çağrı

     Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini; en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini ve sistemden dıştalanan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan Demokratik Modernite Sistemi’nde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum.

     Ortadoğu ve Orta Asya kendi öz tarihine uygun, bir çağdaş modernite ve demokratik düzen aramaktadır. Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı, ekmek ve su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir.

     Bu modele yine Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının, ondaki kültür ve zamanın öncülük etmesi, onu inşa etmesi kaçınılmazdır.

     Tıpkı yakın tarihte Misak-i Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı’nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz.

     “Büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz”

     Son doksan yılın tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza, mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bu kesimleri; eşitlikçi, özgür ve demokratik ifade tarzının örgütlenmesini gerçekleştirmeye çağırıyorum.

     Misak-i Milli’ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak Arap Cumhuriyeti’nde ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir “Milli Dayanışma ve Barış Konferansı” temelinde kendi gerçeklerini tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaşmaya çağırıyorum.

     “Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine gider”

     Bu toprakların tarihselliğinde önemli bir yer tutan “BİZ” kavramının genişliği ve kapsayıcılığı dar, seçkinci iktidar elitleri eliyle “TEK”e indirgenmiştir. “BİZ” kavramına eski ruhunu ve pratiğini vermenin zamanıdır.

     Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşeceğiz.

     Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akışına direnenler, uçuruma sürüklenirler.

     Bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik etmektedir. Savaşlardan, çatışmalardan, bölünmelerden yorgun düşen Ortadoğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ağaya kalkmak istiyor.

     “Aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerler”

     Bu Newroz hepimize yeni bir müjdedir.

     Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in mesajlarındaki hakikatler, bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor, insanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor.

     Batının çağdaş uygarlık değerlerini toptan inkar etmiyoruz.

     Ondaki aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerleri alıyor kendi varlık değerlerimizle, evrensel yaşam forumlarımızla sentezleyerek yaşamlaştırıyoruz.

     Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir, büyük bir demokratik hamle başlatmaktır.

     Selam olsun bu sürece güç verenlere, demokratik-barış çözümünü destekleyenlere!

     Selam olsun halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için sorumluluk üstlenenlere!

     Yaşasın Newroz, yaşasın halkların kardeşliği!

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum