1. YAZARLAR

  2. Halis AÇAR

  3. PKK`nin Paradoksu !...
Halis AÇAR

Halis AÇAR

Halis AÇAR
Yazarın Tüm Yazıları >

PKK`nin Paradoksu !...

A+A-

 – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

........

Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Yukarıdaki maddeler Türk milli eğitim müfredatından alınma sadece iki maddedir..Türkiye ve Kuzey kürdistanda yaşayan çocuklara ne ve nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğinikalın sınırlarla belirleyen yasalardır.(Türk milli Eğitim müfredatı ile ilgili şu linke bakılabilir.http://mevzuat.meb.gov.tr/html/61.html)

Bildiğiniz üzere Türkiyede MEB bağlı öğretmenlik mesleğini icra eden çok sayıda Kürd öğretmen vardır.Kuşku yokkı bu insanlar yaşamlarını ikame etmek için çalışmak zorundadır ve bizim bu konuda her meslek erbabına ve bu bakanlık bünyesinde çalışan Kürd öğretmenlerede saygımız vardır sorunumuz onların hangi mesleği icra ettikleri değildir.

Uzatmadan konuya girelim.

TRT 6 etrafında Neokemalist Kürd hareketinin kopardığı ve kendi içinde çelişik fırtınanın ne kadar gülünç ve bir o kadarda paradokslar yaşadığına yönelik bir soru hatta yanıt vermektir derdimiz.

Bilindiği üzere biz TRT Kurdi sürecini olumlu bir açılım olarak değerlendirenlerdeniz daha önce bir kaç yazımızda altını çizerek belirttikki bu Tv önemli bir açılımdır.TC`nin 85 yıllık inkar politikalarının girdiği çıkmaz sonucu kendi kafasına geçirdiği bir çuvaldır ve bu çuvali onların kafasına geçirenin Kürd halkı , Yüz yıllık Kürd özgürlük ve Demokrasi mücadelesi olduğunu vurguladık.

Evet bu Devlet; Tarihinin her döneminde kendisine biat etmeyen farklı inanç ve kimlikteki muhaliflere oyunlar oynamıştır.Evet bu devlet bu ülkeye Kominizm gelecekse onuda biz getireceğiz. bu ülkeye Şeriat gelecekse onuda biz getireceğiz , bu ülkede cem evleri olacaksa biz açacağız diyen bir devlettir.Bizim Kürdümüz , Bizim Müslümanımız , Bizim Koministimiz , Bizim Alevimiz , Bizim.... bizim .. diyen ve bu ceberrut sistemi ikame etmek için soykırımlar , katliamlar sürgünler .yasaklamalar ,baskılar yapan bunun alt yapısını oluşturan bir devlettir.ancak tarihi süreç göstermiştirkı bütün bu soykırım,baskı , yasaklamalar ve inkarlara rağmen bu devlet ne Kürdü , ne Aleviyi , ne Ermeniyi , ne Süryanıyı yok edememiş kendisine muhalif bu dinamikleri ehlileştirememiş , dolayısıyla ciddi muhalif bir devinim yaşamış ve gün geçtikçe mağdurların karşında diz cöker duruma düşmüstür. elbette bu o kadar kolay olmamış/olmayacaktır elbette bu devinim can kan , zından , sürgün vs pahasına olmuştur.olmayada devam edecektir.

Daha düne kadar kart-kurt diye nitelediği yok saydığı bir halkı ve O`nun dilini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Daha düne kadar kılıçtan geçirdiği yok saydığı , karalamak için her türlü iğrenç propogandayı devreye soktuğu Alevi inancına evet demiş , demek zorunda kalmıştır.

Daha düne kadar gericiliktir . yobazlıktır dediği ve hiç bir kurumuna sokmadığı başörtülü, çarşaflı kadınlara kendi elleriyle parti rozeti takmak zorunda kalmıştır.

Daha düne kadar tartışılmasını bile yasakladığı Ermeni soykırımı konusunda Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım göstermiş tartışılmalıdır demiştir.

Buna benzer yığınla değişimi ve bu ceberut Kemalist devletinin hiçte benimsemediği olguyu sayabiliriz.

Bunlar asla AKP adlı iktidar partisinin muhaliflere bahşettiği şeyler değildir. birileri AKP yada bir başkasına pay çıkarabilir ancak biz bu kazanımların asıl sahibinin yukarıda adı geçen muhalif kesimlerin her türlü baskıya karşın verdiği direniş sonucu olduğuna inanıyoruz ve süreç her türlü oyuna rağmen devam edecek diyoruz.

Şimdi gelelim neokemalist çevrenin kopartığı fırtınanın ne yaman bir paradoks olduğuna.

TRT 6 gibi önemli bir açılımı yeni bir koruculuk ve bu açılımı kaygılarınıda belirterek önemseyen bizlere ve Tv Kurdide görev alanlara yönelik hain diyenlere hatırlatmada bulunacağız.

Yazımızın başında Türk Milli Eğitim yasasından söz etmiştik ve Bakanlık müfredatından iki madde almıştık.

Şimdi bu en Kemalistlere soruyoruz.

Türk Milli Eğitim Müfredatı çerçevesinde okullarda hemde Kürd çocuklarına Türkçe başta olmak üzere Atatürk milliyetçiliği . Milli ahlak ve milli kültür ve Tek dil , Tek millet , Tek Devlet eğitimi veren Kürd öğretmenlerine ne diyorsunuz.? onlar nasıl hain oluyorlar.?

örneğin KESK adlı Sendika Bünyesinde bulunan Eğitim-Sen üyesi ve sizi Eğitim-Sen yönetiminde temsil eden "yurtsever Emekçilere" ne diyeceksiniz.?

Bilindiği üzere adı geçen sendikanın yönetimi sizlerin ÖDP, Emek Partisi ve diğer sol gruplarla yaptığı ittifak sonucu oluşmuştur. sizi o ittifak içinde "yurtsever emekçiler" temsil etmektedir.ve bu "yurtsever emekçiler" mesleklerini MEB müfredatına uygun olarak ifa etmektedir.

TRT 6 da program yapan  Kürd dili ve tarihini kitlelere ulaştıran  Kürdçe klam söyleyen sanatçı ve yazarlarmı haindir..?

Yoksa Türk Milli Eğitim Müfredatına uygun olarak Kürd ve Diğer kimliklere/inançlara mensup çocuklara Atatürk milliyetçiliği . Milli ahlak ve milli kültür eğitimi verenlermi en....... dir.?

Hemen belirtelim her ikiside en hain değil.

Demokrasi ve Özgürlükler mücadelesi kazanımlarla gelişir ve bu kazanımlar adım adım gelişir bu adımlar kiminde bir Karınca adımı , kiminde ise dev adım olur ,Örneğimizdede belirttiğimiz gibi Türk yasalarına uyarak mesleklerini icra eden öğretmenler haın olmadıkları gibi TRT 6'da çalışan Kürdlerde hain değildir hatta Tv de çalışan Kürdler daha önemli bir işlevi yerine getirmekte neokemalistlerin unutturduğu bir çok Kurdi değeri yaşatmaya çalışmaktalar ve TRT 6 gibi bir adımın yetmeyeceği Kürdler lehine kazanımların artırılması gerektiği gerekmektedir.

Peki Neokemalistlerin durum bu kadar açıkken yaşadıkları paradoks bu kadar ortadayken içine düstükleri bu paniğin nedeni nedir..?

onuda belirtelim.

Hatırlanacağı üzere PKK(KÇK) yada onların lideri olan imralıdaki zatın savunduğu 7 maddelik bir cözüm paketi vardı bu 7 madde kabul edilirse silah bırakmak başta olmak üzere Kendilerini fesh edip düze ineceklerini belirtmişlerdi.

20.12.2007 tarihinde Murat Karayılan`ın kamuoyuna açıkladığı bu 7 madde Kürtlere Dil , Tv başta olmak üzere Af, Anayasal kabul gibi bazı talepler içeriyordu.

(ilgili 7 madde ile ilgili yazımız Nasnamede şu linktedir bakılabilir.http://www.nasname.com/Yazarlar/hacar/1038.html)

Gelinen noktada bu pakette yer alan bir çok madde işlerliğini yitirmiştir.

Tv , yine basında geçen ve bazı Türk devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara bakılırsa Kürd dili ile ilgili eğitim girişimleri , Anayasada kısmi yada anayasanın tamamen değişmesi dolayısıyla Türkiyelilik kavramın anayasaya konulması , yine Türk adalet bakanı ve Türk Hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamalarda tutuklulu ve hükümlülerle ilgili değişikliklerin olacağı . özellikle Güney Kürdistan hükümetininde içinde olduğu yeni bir konseptin varlığı sonucu PKK(KÇK)'nin silahsıylandırılması söz konusudur. Bizce zaten tartışmalı olan varlık gerekçeleri kalmıyor.

Sık sık vurguladık savundukları ve stratejisi göz önüne alındığında PKK `nin silahlı mücadele verme gerekçesi yoktur.Bütün varlığı Kemalist TSK `ye endeksli ve onun payandası olmak olan Neokemalist hareket Savunduklarının(çözüm paketi) onlar muhatab alınmaksızın tek tek hayata geçmesi sonucu birbiriyle çelişen içeriği boş söylemlerin sahibidirler. Panik halinin verdiği bir saldırganlık içindedirler ve bu saldırganlığın en pervassiz dönemini yaşıyorlar.

Kürd aydınlarına , Kürd sanatçılarına , Kürdlerin en değerli dostu bilim adamı İsmail Beşikçi`ye saldırılarının nedeni budur.

PKK`nin sorunu muhatab alınmamaktır.

Ve bize göre muhatap alınmalarını gerektiren bir yaklaşımlarıda yoktur.imralı teslimiyetine endeksli  Kürd özgürleşmesinin karşısında , Bağımsızlıkçı çizgiyi terkeden bu yapının geldiği yer ne yazıkki budur.

Bütün düşün adamlarını Filozofları aştığını iddia eden dünyaya beşbin yıllık filozofi armağan ettiğini iddia eden zat ve onun şürekası açıkki bir yıl sonrasını bile göremeyecek kadar çapsız ve politik öngörüden yoksundur. bunları söylerken biz elbette PKK`nın yeryüzünden silineceğini , yok olacağını beklemiyoruz.beğensekte beğenmesekte kurumları oluşmuş belli bir kitleyi şu yada bu nedenle arkasına almış bir yapıdır PKK ancak açıktırkı ideolojik ve nicel marjinalleşmeyide yaşamaya mahkumdur.

selamlar.

xalisacar@hotmail.com

09.01.2009 - nasname

Önceki ve Sonraki Yazılar