1. YAZARLAR

  2. Mehmet Taş

  3. FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR NESİL-VI
Mehmet Taş

Mehmet Taş

Yazarın Tüm Yazıları >

FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR NESİL-VI

A+A-

 

Hira Eğitim Sisteminin Özellikleri:

Eğitimin en başta gelen gayelerinden bir kaçını sıralayacak olursak; insanın kendisini tanımasını, anlamasını, anlamlandırmasını; insan olarak haddini, hakkını, sorumluluğunu, yetki, yetkinlik, yeterlik ve yetersizliklerini bilmesini sağlamaktır. Bu bakımdan her eğitim sisteminin insanı ele alış biçimi, insana bakış tarzı, insana biçtiği rolü, insanı yerleştirdiği konumu, insanı vardırmak istediği hedefi büyük önem arz etmektedir. Haliyle “İNSAN BİRİBİRİNİN KURDUDUR” ile “İNSAN YARATILMIŞLARIN EN KEREMİDİR” anlayışının arasındaki farkı dile getirmenin dahi gereği yoktur. Bu gün küresel anlamda ne acıdır ki kurtlaştırma eğitimi uygulanmaktadır.

Hira Eğitimi Sistemi, sulh ve barış içinde mutlu, huzurlu, merhametli, güvenli, adil bir insanlık âlemi sağlamayı gaye edinir. Toplumsal kastlaşmayı önler; kültürel, sosyal, coğrafik, renk, ırk, dil gibi farklılıkları tanış olmanın vesilesi sayar. Beşeri ve hamasi üstünlük telakkilerini sıfırlar. Üstünlüğü, sadece Rabbine karşı samimiyet ve teslimiyetten arayan anlayış ve inanış getirir. Bu kıstaslar, toplumsal huzur ve güvenin, birlik ve beraberliğin, kalkınma ve gelişmenin, ahlak ve adabın, sulh ve adaletin temel dinamiklerini oluşturur.

Hira Eğitim Sistemi, işi en başında en güzel terbiye ile insanı insanlığından haberdar eder. “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri, insanı asli benliğine götürmekte ve her türlü bencillikten, bağnazlıktan, hoyratlıktan tamamen alıkoymaktadır.

Yine “MAKYEVALİST” eğitim sistemi ile “SİZİN EN HAYIRLINIZ, İNSANLARA EN FAYDALI OLANINIZDIR” eğitim sistemi arasındaki farkı da izah etmeye gerek yok. “Makyaavelist” eğitim sisteminden geçen birey çıkarcı, yıkıcı, yakıcı, kırıcı, dökücü, bozucu olur. Kendi çıkarları uğruna her türlü haksızlığı, yolsuzluğu, zorbalığı, hinliği, işlemekte bir beis görmez. Ama “Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır!” eğitim sistemi süzgecinden geçen kişi, ancak kendisi için istediğini başkası için de yürekten ister ve hayatında uygular.

Genel anlamda bütün beşeri eğitim sistemleri insanı şefkat, merhamet, meveddet, uhuvvet, meşveret gibi insani duygulardan sıyırır. Kişisel çıkarları her şeyin fevkine koyar. Kurumlar bazında kurumsal çıkarlar, toplumlar bazında toplumsal çıkarlar, devletler bazında ise ulusal çıkarlar her türlü insani vasıflara önceller. Ahlakın da, vicdanın da, merhametin de, şefkatin de ve benzeri bütün değerlerin ve erdemlerin de yerini “ÇIKAR” alır.

Eğitim ve özgürlük kavramları birbiriyle sıkı ilişkileri olan kavramlardır. Eğitim ile herhangi bir toplumu hem köleleştirebilir ve hem de tam anlamıyla özgürleştirebilirsiniz! Bu bakımdan İslam, insanlara eğitim yoluyla özgür olma hedefini gösterir. Rabbimiz, insanların birbirini kul edinmelerini engellemek için insanoğluna hayata dair beşeri hükümler ihdas etmeyi değil, Rabbani hükümler çerçevesinde içerik ve uygulamaları güncelleme sorumluluğu yüklemiştir. Eğitim de hayatın bir parçası olması hasebiyle bu kapsamın içerisindedir. Eğitimde güncelleme çalışmaları yapılırken, dikkat edilmesi gereken bazı temel maddeleri şöyle sıralayabiliriz:

1-Yaratılış Gayesi: Hira Eğitimi Sistemi, insana yaratılış/varoluş gayesini Rabbimizin Kitabından ve Rahmet önderi Resulünün sahih sünnetinden öğrenmemizi ve ona göre yaşamamızı emir buyurur. İnsana, deruni yapısını korumak ve bu yapıyı her zaman, zemin ve şartın sorunlarına, sıkıntılarına, saldırılarına karşı muhafaza etmek ve geliştirmek sorumluluğunu yükler.

Çağdaş/beşeri eğitim sistemleri de kavramsal olarak insanın gayesini bilmesinin önemini vurgularlar. Ama bu gayeleri kişisel/ulusal hırs ve galiz çıkarlarını, nefsanî ve süfli heva ve heveslerini gerçekleştirmek olarak izah ederler. Bu galiz gayelerdir ki tarihin pek çok devrinde olduğu gibi, bugün de insanlığı felaket çukurlarına yuvarlamaktadır.

Hira Eğitim Sistemine göre İnsan(lık), yaratıcısı tarafından belirlenen yaradılış gayelerine yönelince her türlü bencilliklerden, kişisel, kurumsal, ulusal hırs, kin, şiddet ve nefretten arınabilir. Beşeri sistemlerin tamamen gaye edindiği geçici dünya hayatı, İslami eğitim nazarında yaradılışın gayesi değil, sadece ebedi hayatın mezraıdır/aracıdır.

2- Rabb, Allah(cc)’tır: Hira Eğitim Sisteminin temelinde Allah(cc)’ın Rabliği vardır. İnsan hayatı üzerinde tasarruf sahibi de yalnızca Allah(cc)’tır. İnsan, O’nun terbiyesi üzerine yetişir, hayatını O’nun emir buyurmuş olduğu sınırlar çerçevesinde şekillendirir. Ümmi bir kulunu, bu terbiye ile insani özelliklerin kemaline erdirerek, âlemlere rahmet ve insanlara da ideal bir örnek/önder kılmıştır. Efendimizin (sav) şöyle buyurmuştur; “Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti!” Bu terbiye kendisini “EL EMİN” kılmıştır. Değil dostları, düşmanları dahi O’nun doğruluğundan, O’nun sadakatinden asla şüphe etmemiş, asla kendisinden kaygı duymamışlardır.

Yesrib’in Medine(/Medeni)leşmesi, elbette ki Rabbin terbiyesiyle gerçekleşebilmiştir. Cahiliye devrinde içki, kumar, fuhuş, faiz, soygun alabildiğine yaygındı. Kâbe, hayâsızca, çıplak olarak tavaf edilebilmekteydi. Sosyal yapı adeta felç olmuştu. Bu konuda şu rivayeti vererek geçeyim “Kadına değer verilmez, hak hukuku tanınmaz, adeta bir eşya gibi telakki edilip miras alınırdı. Biri ölüp karısı dul kalınca, ölenin varislerinden gözü açık biri hemen elbisesini kadının üzerine atardı. Dilerse onunla evlenir ve dilerse mihir alarak (satar) başkasıyla evlendirirdi.” (Şevkani, Fethu’l Kadir, I.440)

3-Tebliğ ve İrşad: Tebliği; bilgili, kültürlü, erdemli insan/toplum oluşturma çabaları, irşad da; kötülüklerden sakındırma, arınma ve bir türlü rehberlik faaliyetleridir. Yani tebliğ bilgiyi; irşad ise bilinci içerir. Hira Eğitiminde bilgi ve bilinç aynı anda, bir arada verilir. Bilinçten yoksun bir bilgi, insanı dünyevileştirir, materyalist bir insan profilini ihdas eder, ahireti yok sayar/eder. Bilgiden yoksun bilinç de insanı sofistleştirir, mistikleştirir ve dünyayı/içinde yaşamakta olduğu gerçekliği yok sayar ki bu iki durum da elbette ki insanın fıtratına aykırıdır.

Çağdaş-beşeri eğitim sistemleri, gerçek hayatı bu dünyalık hayattan, gerçek faydayı bu dünyalık faydadan, gerçek mutluluğu bu dünyalık mutluluktan ibaret görmektedir. Haliyle bu bilinçsiz bilginin bütün gayesi, mücadelesi dünyalık başarı ve üstünlükler elde etmektir.

4- Eğitim ve Sorumluluk: Hira Eğitimi Sistemi, insana sorumluluk bilinci verir ve fıtratına yöneltir. Rabbe karşı sorumluluk bilinci, insan için manevi bir kalkan mesabesindedir. Bu bilince sahip kimse, insani hakk ve hadlerini bilir; azgınlık ve taşkınlıklara düşmeye karşı Rabbani korunma altındadır. Yüce Rabbimiz ne güzel buyurmaktadır:

“İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O’dur. O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir!” (Enam, 61) Biz, bu kulluk bilinciyle biliyor ve yürekten inanıyoruz ki; terbiyecimiz, besleyicimiz, yetiştirip büyütücümüz, kendisine döneceğimiz ve hesap vereceğimiz yegâne Rabbimiz O’dur. Ondan başkasına her ne suretle olursa olsun hiçbir mercie, otoriteye, kurula, kuruma, mevkiye, makama kulluk edilmez.

5-İyiliği Emr, Kötülüğü Nehy: Hira Eğitim Sistemi insanın, kötülüğün her türlüsünden uzak olmasını ve gücü yettiği oranda iyilikler üzere yaşamasını amaçlar. Başkasının acısını de, mutluluğunu da yürekten paylaşmayı öngörür. Allah korkusu/haşyeti ile insanın iç dünyasını sürekli kontrol altında tutar ve samimiyeti, sadakati temel alır.

6-Adalet ve Denge: Hira Eğitim Sisteminin ana gayelerinden birisi de insanın adalet duygusunu geliştirmek ve dengeli bir insan olarak yetiştirmektir. Her türlü bağnazlıktan, aşırılıktan, ölçüsüzlükten uzak; vasat bir insan/toplum inşa etmektir. Çevresine karşı duyarlı, yardımsever, haramlardan titizlikle sakınan ve en güzel hasletlerle bezenmeyi insanda/toplumda yerleşik bir şeciye haline getirmektir.

7-Hasbiyyet: Hira Eğitim Sistemi bencilliği minimize eder. Kendisi için istediğini başkası için de istemeyi; kendisi için istemediğini, başkası için de istememeyi şart koşar. Asla zulmetmeye, bencil/egoist davranmaya, kin beslemeye, sadist olmaya yol vermez. Bu ve benzeri nice güzel hasletleri insanlara kazandırmayı eğitimin temel hedefleri olarak alır...

Rabbimize emanet ve teslim olalım, Selam ve dua ile.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.