1. HABERLER

  2. ARŞİVİMİZ

  3. Darbenin medya ayağı
Darbenin medya ayağı

Darbenin medya ayağı

A+A-
Prof. Erol Manisalı, 2003'te Eruygur ve ekibiyle yaptığı toplantıda AKP hükümetine karşı askerin yönlendirip kullanabileceği birçok akademisyen, gazeteci ve sendikacının adını vermiş. Görüşme 'Özel Bilgi Notu' başlığını taşıyor.

Taraf gazetesinin haberine göre, hükümeti ve TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanan Ergenekon zanlısı Şener Eruygur'un gazetecilerin yanısıra akademisyenlerle de gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na sunulan rapora göre Prof. Dr. Erol Manisalı, hükümete karşı medyanın, sendikaların ve akademisyenlerin nasıl yönlendirileceğini ders verir gibi anlatmış. Manisalı askerlere, irtibata geçebilecekleri birçok ismi verip, "güvenilir, kullanılabilir, yönlendirilebilir, yararlanılabilir" gibi özelliklerle referans göstermiş.

Eruygur'un emriyle Levent Ersöz ve Atilla Uğur, Prof. Dr. Erol Manisalımla karargahta yaptıkları görüşmeyi iki ayrı rapor haline getirerek Şener Eruygur'a sunmuş. İlk rapor Manisalı'nın toplantıda dile getirdiği konuların özetlendiği, 33 sayfadan oluşuyor, ikinci rapor ise "Prof. Dr. Erol Manisalı'nın Referans Verdiği Kişiler" başlığıyla 13 sayfa olarak hazırlanmış. Bu rapor da kendi içinde üç bölüme ayrılmış. Rapor, Manisalı'nın "önerdiği kişi", bu kişilerle ilgili "kanaati" ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu notlarla ilgili "yapılacak faaliyetleri" başlıkları altında toplanmış.

"Yapılacak Faaliyetler" başlıklı bölümde Jandarma, Manisalı'nın referans verdiği kişilerle ilgili "irtibata geçilmesi", "mevcut irtibatın devam ettirilmesi" gibi kararlar almış. Raporda Emin Çölaşan'la ilgili bölüm ise dikkat çekici. Aydın Doğan'a dokunabilecek işlerden uzak durabileceği endişesine karşı, "Çalışmalarımızı bütünü göstermeden parça parça vermek suretiyle medyaya taşınması konularında kendisini kullanabiliriz" deniliyor.

Manisalı, Çölaşan'ın yanı sıra Mustafa Balbay'dan, ATO Başkanı Sinan Aygün'e, işçi Partili Adnan Akfırat'tan, MHP tandanslı gazeteciler Arslan Bulut ve Arslan Tekin'e kadar birçok ismi referans göstermiş: "Bu kişilerle irtibata geçebilir, yönlendirebilirsiniz."

Prof. Dr. Erol Manisalı ile yapılan görüşme "ÖZEL BİLGİ NOTU" başlığını taşıyor. Bu başlığın hemen altında "Yapılan görüşme sonuçlarına yer veriliyor. Manisalı ile yapılan görüşmede, hükümetin 2003'te hazırladığı Acil Eylem Planı, Ulusal Birlik Hareketi, AB tarafından finanse edilen projeler, insanca Yaşam Projesi, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu ve sendikaların durumu ele alınıyor. Raporda ortaya konan bazı tespitlerin daha iyi anlaşılabilmesi için önce

Manisalı'nın askerlere ilettiği görüşlere, ardından da Eruygur ve arkadaşlarının bu kişilerle ilgili aldıkları kararlara yer vereceğiz. İşte görüşmeden bazı satırbaşları:

SAYLAN GARDROP ATATÜRKÇÜSÜ AB'YE LAF SÖYLETMİYOR

E.M (Emin Manisalı): Ulusal Birlik Hareketi esas benim konum. Toplantıya Yaşar Hacısalihoglu gitti. Benim birçok konuda birlikte çalıştığım güvenilir bir kişi. Bizzat katılmayı uygun görmediğim yerlere onu gönderiyorum. Bana bilgi getiriyor. UBH'da Türkan Saylan gibi gardrop Atatürkçüler var. AB ye laf söyletmiyor. Gümrük Birliğini savunuyor. Atatürkçülüğü istismar ediyor, kullanıyor. Bülent Berkarda'yı tanırım. Elini taşın altına koymaz. Atatürkçülüğün altını eğitim politikası, ticaret politikası vs ile doldurmazsan ayaksız masa gibi olur.

Halkın eğitilmesi değil, örgütlenmesi önemli. Ben öğrenciyi eğitiyorum, gidip Fransız şirketinde iş bulup Türkiye aleyhine çalışıyor. Yine de araya Yaşar Hacısalihoglu gibi birini koyup kullanabilir, siz de yönlendirebilirsiniz."

Jandarma Yapılacak Faaliyetler:

"Yaşar Hacısalihoglu ile İstihbarat Başkanı seviyesinde görüşülmesi. Mevcut irtibatımızın geliştirilmesi. Bu kapsamda çalışmalarımızın kamuoyuna intikali ettirilmesi konularında yararlanılması.

ULUSAL CEPHE BENİM KONUM

E.M: "İrticai Unsurlarla Mücadele Sempozyumu benim ilgi alanım dışında. Benim konum ulusal cephe, onunla meşgulüm. Mücadele başka bir alan. O konuda Prof. Alparslan Işıklı ve Prof: Sina Aksin ile görüşebilirsiniz. Ben onlara güvenirim. Toktamıs Ateş Fethullahçıdır. Ben dikkat etmenizi öneririm."

Jandarma-Yapılacak Faaliyetler: Daire Başkanı ve müteakiben İstihbarat seviyesinde Işıklı ve Aksinle görüşülmesi. Seminerin yeri, katılımcıların belirlenmesi, planlanması ve irtica konularında yararlanılması uygun değerlendirilmektedir."

GÖRÜŞ, KULLAN, YARARLAN: SENDİKALARI MANİPÜLE EDEBİLİRİZ

E.M: "Hükümetin Acil Eylem Planı gerçekten çok güzel hazırlanmış, ciddi bir çalışma. İthalatın ihracata oranla 22milyar dola fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı, son 10 yılın rekorudur. AKP yolsuzlukla mücadeleyi hem kendisinden korktuğu için, hem de diğerleri hakkındaki dosyaları koz olarak elinde bulundurmak istediği için ağırdan alıyor, özelleştirmedeki başarısızlığı aslında iyi bir başarısızlıktır. TEKEL'i ne kadar geç satsa o kadar iyidir, çalışmayı Yıldırım Koç (Görüşmenin yapıldığı tarihte Türk-İş Genel Başkan Danışmanı) aracılığı ile kamuoyuyla paylaşabilirsiniz. Ben onu güvenilir buluyorum. Sendikal faaliyetlerde önemli bir kişi, ulusal duyarlılıkları olan biri. Yönlendirilebilir ve yararlanılabilir. Yol-lşten Fikret bey (Yol-tş Başkanı Fikret Bann) yönlendirilebilir ve yararlanılabilir. Ulusal duyarlılıkları olan güvenilir biri. Güvenilirliğini siz de test edin. Yol-lş ve Yıldırım Koç'u kullanabilir, kullanarak sendikaları manipüle edebilirsiniz. Sendikalarla ilgili çizelgeyi bana e-posta ile gönderirseniz sevinirim.

ATO Başkanı Sinan Aygün yönlendirilebilir ve yararlanılabilir. Siyasal görüşü bizimle tam örtüşmese de ulusal duyarlılıkları olan milli ve laik kişiliği, dış politikalara ilişkin duruşu ile güvenilir bir kişi.

Aydınlıktan Adnan Akfırat'ı da kullanabilirsiniz. Fırat ve Aydınlık Dergisi'nde çalışan 2-3 kişi ulusalcılık çizgisinde güvenilir yapıdadır.

Bir konu Aydınlık bir defa yayınlanınca ben dahil, Mustafa Balbay, İlhan Süter gibi birçok köşe yazarı oradan alıntı yapıyor.

Aydınlık istediğiniz her şeyi yayınlar.

Jandarma-Yapılacak Faaliyetler:

"Yıldırım Koç ile mevcut irtibatımızın devam ettirilmesi. Yol-lş Sendikası'ndan Fikret Beyin, Yol-lş ile mevcut ilişkilerimiz kapsamında yönlendirilmesi. Sendikalann eylemlilik sürecine çekilmesi ve hükümetin Acil Eylem Planı'na ilişkin çalış¬malarımızın kamuoyuna intikal ettirilmesi konularında yararlanılması.

Sinan Aygün ile İstihbarat Başkanı (Levent Ersöz) seviyesinde görüşülmesi. Bilgi alışverişinde bulunulması. Bu kapsamda çalışmalarımızın kamuoyuna intikal ettirilmesi.

Daire Başkanı (Atilla Uğur) seviyesinde Aydınlk Dergisi, Adnan Bey ve diğer yazarlarla görüşülüp çalışmalarımızı parça parça vermek suretiyle medyaya taşınması konularında yararlanılması."

MEDYAYI YÖNLENDİRİN: ÇÖLAŞAN'A PARÇA PARÇA VERİLSİN

E.M: "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nın arka planı ve diğer konular, İstanbul medyasında bütünü göstermeden Emin Çölaşan'a parça parça verilebilir, yönlendirilebilir. İnsanca Yaşam Projesi'nin arka planıyla ilgili Çölaşan'a sağlam bir yerden bilgi uçurulursa kullanabilir.

MHP tandanslı Yeniçağ ve Ortadoğu gazetelerine ben çok sıcak bakıyorum. Yönlendirebilir, kullanabilirsiniz."

Jandarma-Yapılacak Faaliyetler:

"Emin Çölaşan ve benzer çizgideki diğer yazarlarla daire başkanı seviyesinde görüşülmesi. Çalışmalarımızı parça parça vermek suretiyle medyaya taşınması konularında kullanılması.

Yeniçağ'dan Arslan Bulut ve Arslan Tekin ile mevcut olan örtülü iltisakımızın geliştirilerek sürdürülmesi. Bilgi alışverişinde bulunulması. Bu kapsamda çalışmalarımızın kamuoyuna intikal ettirilmesi konularında kullanılması." E.M: Ulusal Kanal, duyarlılıkları çok yüksek bir yayın organı. Ülkücülerle de iş birliği içindedirler. Kıbrıs konusunda Denktaş'a destek programları yapıyorlar. Kanaldan Şule hanımla (Şule Perinçek) görüşebilir, yönlendirebilir ve yararlanabilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Tostaş ve diğer birçok yazarla da görüşülebilir."

Jandarma-Yapüacak Faaliyetler: Daire Başkanı seviyesinde Şule hanım, Barış Tostaş ve benzer çizgideki diğer yazarlarla görüşülmesi. Çalışmalarımızın kamuoyuna intikal ettirilmesi."

Medyayı 'koordine' planı

E.M: Aydın Doğan ve TÜSİAD medyası yüzde 70 düzeyinde. Diğerleri kopuk. Bunları birleştirip koordine edebilirseniz, bir güç haline gelirler. Yerel Televizyon ve gazetelerle temas etmek lazım. İzmir TV sahibi Ali Beyi kullanabilirsiniz. Ben onu güvenilir bulurum. Siz de test edin. Mersin TV, Hatay'dan Kıbrıs'a kadar izleniyor. Ahmet Karaoğlu ile temas edebilirsiniz. Konya Sun TV, Trabzon ve Antalya'daki televizyonlar kullanılabilir.

Jandarma-Yapüacak Faaliyetler: "11 Jandarma Komutanlıklarımdan yerel tv ve gazetelerin durumları ve biyografik istihbaratına dair bir rapor istenmesi. Daire Başkanı ve İstihbarat Başkanı seviyesinde durumu uygun değerlendirilen gazete ve TV sahipleri, etkin yazar ve programcılarla görüşülmesi. Programların ve yayın politikalarının yönlendirilmesi. Çalışmalarımızın kamuoyuna intikali ettirilmesi konularında yararlanılması"

Kaynak:
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.