1. YAZARLAR

  2. Hilâl Kaplan

  3. Alevileri duyalım
Hilâl Kaplan

Hilâl Kaplan

Yenişafak
Yazarın Tüm Yazıları >

Alevileri duyalım

A+A-

Yoğun gündem içerisinde gözden kaçmasına gönlüm razı olmadı. Aşağıda, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu'nun hazırlayıp Cumhurbaşkanı Gül'e sunduğu rapordan kısa pasajlar okuyacaksınız. Sorunlarımıza ortak çözümler bulmak adına paylaşmayı uygun gördüm.

Tanım: Alevi Bektaşi inancı, merkezine insanı alan ve insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak niteliklerini geliştirmeyi amaç edinen bir İslam yorumudur.

Amaç: Türkiye'de yeni bir anayasa çalışmasının yapılması, bu çalışmanın çağdaş demokratik değerler ve insan haklarına saygılı ve nitelikli bir anayasa olması düşüncesine katkıda bulunmaktır.

Sorunlar, Talepler, Öneriler

Ayrımcılık: Alevilerin genel kanaatine göre kamusal alanda ayrımcılık, ötekileştirme ve tasfiye hareketi kapsamına giren örnekler hemen her iktidar döneminde uygulanmış olmakla beraber son zamanda bu konudaki rahatsızlıkları ciddi şekilde artmıştır.

Din dersinin zorunlu oluşu: Çocuklarının istemedikleri halde sünni geleneğe dayalı din ve ibadet esaslarını içeren zorunlu din dersine katılıp, kendi geleneklerini ve inançlarını öğreten ders içeriğinden yoksun bırakılmayacaklarını ve nüfusun büyük çoğunluğunun Alevi olduğu köylerine de cemevi yerine cami yapılmayacağını düşünmektedirler.

Diyânet'in yeniden yapılandırılması:  'Her inanç grubunun denetimsiz olarak faaliyette bulunması, toplumu istenmedik sonuçlara ve kaosa sürükleyecektir. Ancak denetim ve düzenlemeleri yapacak olan üst kurum da 'inanç özgürlüğü' ilkesinden ödün vermemeli ve 'eşitlik' prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır.

Öneri: 'Diyânet'in tüm inanç ve dinlerin birbirlerine saygılı ve eşit mesafede kalmalarını' sağlayan bir tür müfettiş kurum işlevini görmesidir.'

Cemevleri meselesi: 'Cem evleri, hiçbir zaman caminin alternatifi olarak düşünülmemelidir. Cem evlerinin ibadet yeri olmadığı yolundaki söylemler Alevi vatandaşları ciddi bir biçimde rahatsız etmektedir. Bir toplumun kutsal dediği mekan, o toplum için kutsaldır. Haklı olarak Alevi-Bektaşiler de Cemevlerini kendi kutsal mekanları olarak gördüklerini belirtmektedirler. Cem evi onlar için Cem'lerin yapıldığı, semahların dönüldüğü, nefeslerin okunduğu kısaca ibadetin gereklerinin gerçekleştirildiği, gönüllerin arındırıldığı, birlik ve beraberliğin yüceltildiği, toplumsal dayanışmanın sergilendiği, gülbankların okunduğu özetle, inançlarının gereklerinin yerine getirildiği mekanlardır.'

Öneri: 'Şehirlerin imar planları yapılırken, kent mimarisi içerisinde, camilere, okullara ve benzeri sosyal donatı alanlarına yer verildiği gibi, düzenleme ortaklık payından cemevlerine de yer ayrılmasını istemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili bölümde de önerildiği gibi ibadet yerlerine kaynak ayrılacaksa cem evlerinin de bu kaynaktan yararlandırılması gerektiğini savunmaktadırlar.'

Beraberliği güçlendirecek tanıtımlar: 'TRT'nin yaptığı belgesel çalışmalar için bir bilim kurulu ile kısa orta ve uzun vadeli Alevilik Bektaşiliğin önemli konularının anlatıldığı belgeseller ve diziler hazırlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

Toplumdaki birlik ve beraberliği besleyen ve geliştiren bütün ortak değerler sürekli ön plana çıkarılmalı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi özendiren tutum ve davranışlardan titizlikle kaçınılmalıdır. Kaçınılması gerektiği yolunda kamu spotları yapılmalıdır.

Hıdırellez, Nevruz ve benzeri ortak kültür değerlerimizin tespit edilerek bütün toplum tarafından kutlanması için özel çalışmaların yapılması teşvik edilmelidir. Çünkü bu değerler Selçuklu ve Osmanlı döneminde geniş halk kitleleri tarafından birlik ve beraberlik ruhu içinde kutlanmış toplumsal dinamizmi güçlendiren kültür varlıklarımızdır.'

Raporun tamamına şuradan ulaşılabilir: http://www.alevibektasikulturenstitusu.de/dosyalar/rapor-2013.pdf

yenişafak

Önceki ve Sonraki Yazılar